Vítáme Vás na stránkách STAVEBNÍ POVOLENÍ - činnost ve stavebnictví a ŽP

Sen, postavit si dům, je pouhým začátkem celé anabáze, která tento sen v samotném závěru promění ve skutečnost. Jednou z hlavních součástí této anabáze je v samotném prvopočátku i vyřízení veškerých náležitostí, daných příslušnými zákony, abyste mohli získat stavební povolení a následně mohlo dojít k samotné realizaci výstavby. 

Každý z nás si dokážeme jednoduše spočítat jakou jsme schopni vytvořit finanční hodnotu za 1 hodinu práce a poté ji vynásobit hodinami, potřebnými pro získání a vyřízení veškerých potřebných podkladů, nutných k realizaci výstavby domu. K této částce je nutné si dále připočíst náklady na cestovné, telefon, reprodukci materiálů apod. Po tomto výpočtu lze jednoduše zvážit, zda svěřit vyřízení veškerých podkladů odborníkům, či postoupit tuto dlouhou cestu k získání stavebního povolení sám. 

Je na místě uvést fakt, že v případě vyřizování celého stavebního povolení samotným investorem dochází často k nepřesnostem a chybám při získávání podkladů a stanovisek, a tím se tak investor zbytečně vrací zpět na úřady a jiná místa, kde svoji cestu již jednou absolvoval. Samozřejmě, že tímto zbytečně dochází k průtahům správních lhůt jednotlivých řízení, vydání stavebního povolení a tím k oddálení doby samotné realizace výstavby domu. 

Nabízíme administrativní služby ve stavebnictví na profesionální úrovni v těchto oblastech:

zpracování projektové dokumentace 
kompletní zajištění ohlášení stavby
kompletní zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace
kompletní zajištění vodoprávních řízení (studny čistírny odpadních vod)
kompletní zajištění povolení nakládáni s vodami (kanalizace, studny, požární nádrže)
kompletní zajištění povolení k vodním dílům (rybníky, retenční nádrže, údržby toků)
kompletní zajištění odnětí půdy ze ZPF včetně přílohy dle vyhl.13/1994 Sb. pro odnětí půdy a liniové stavby na ZPF
kompletní zajištění posudků, studií, plánů rekultivací zemědělských pozemků
kompletní zajištění měření radonu, požárně bezpečnostního řešení staveb
kompletní zajištění řízení při zalesnění pozemků

Naši činnost vykonáváme neje na okrese Třebíč, Jihlava, Znojmo, ale v rámci celé ČR.

Ve výše uvedené činnosti máme zkušenosti již 16 let, aktuálně sledujeme změny všech příslušných zákonů, abychom mohli zajistit profesionální služby v této oblasti. Uvedené služby platí nejen pro rodinné domy, ale pro realizaci veškerých staveb, včetně vodních staveb a zalesňování pozemků.